Meget mere end luftfoto

Luftfoto med en fjernstyret drone er en nem, tidsbesparende og energirigtig måde at få profesionelle billeder i forbindelse med salg af ejendomme og grunde. Drop lifte, kraner, store stilladser og alle de besværligheder, der føler med til det.

inspektionopgaver

Inspektionsopgaver

Kontakt os for flere informationer

View more

Vi tilbyder inspektionsopgaver på bygge-pladser, havne, tage, vindmøller, el-master, kirketårne, marker eller andet. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan bruge dronen til.

Luftfotos

Luftfotos

Kontakt os for flere informationer

View more

Vi har mulighed for at optage billeder og videoer fra steder, hvor det ikke er muligt ar gøre det på andre måder. Med en fjernstyrede drone kan vi tage luftfoto fra alle vinkler og komme væsenligt tættere på motivet end traditionelle optagelser fra fly og helikopter.

tbbst

 

 

 

 

 

Ydelser til private og erhverv

- Inspektion (tag, tagrender, skorsten, bygning, vindmølle)

- Luftfoto/video hvis ejendommen skal sælges

- Videopræsentation af virksomheden

- Forsikringsskader

- Landbrug

- Vi filmer i op til 4K

 

Det er kun fantasien der sætter grænser. Vi er meget åbne over for at tage nye udfordringer op, så hvis I er i tvivl om en drone er det rigtige til at løse jeres opgave er I meget velkommen til at kontakt os. Vi finder den rigtige løsning til netop jer og jeres behov!

Det har altid været en meget dyr fornøjelse at tag billeder eller video fra luften. Som teknologien har udviklet sig, er det nu muligt med en fjernstyret drone, med et eller flere kameraer monteret under sig, at få fantastisk flotte og detaljerede billeder fra den helt rigtige vinkel uden at skulle bruge helikopter, kran eller lignende. Vi løser opgaverne ved hjælp af de nyeste teknologier inden for både droneflyvning og fotografering. Dronen er lille og smidig og kan komme til, hvor det ikke før har været muligt.

Vi vil som udgangspunkt altid forsøge at tage luft billeder eller video i godt vejr, såfremt det kan lade sig gøre. Når en opgave er dato sat står vi inden for at løse den inden for 72 timer alt efter hvornår vejret passer bedst. Efter en given opgave er udført søger vi for hurtigt levering af billede/video materialet. Vi flyver som udgangspunkt ikke med vores droner i regnvejr eller ved vind over 12 m/s.

Der er mange regler, der skal overholdes, når man flyver med droner i Danmark. Det er vigtig for os at overholde disse, da det i sidste ende kan medføre et total forbud mod droner i Danmark. Et brud på de regler Trafikstyrelsen i samarbejde med Luftfartstyrelsen har pålagt alle drone operatører, kan medføre en fratagelse af den enkeltes dispensation

Certificeret dronepilot til "KAT1b" droner fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Certificeret dronepilot op til KAT1b droner fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til erhvervsmæssig droneflyvning Dette betyder bl.a., at vi lovligt og kommerciel må foretage droneflyvning inden for bymæssig bebyggelse, tæt på offentlig vej mv. De fleste drone video/foto opgaver er unikke, der kan være forskellige faktorer som påvirker prisen. En drone opgave skal planlægges, det sker ud over planlægningsmøde med kunden bl.a. ved, at jeg søger om tilladelse ved de forskellige instanser, jeg informerer politiet om flyvning som udgangspunkt min. 24 timer forud for flyvningen, kortere frister kan oftest også lade sig gøre. Vejret i Danmark kan ind i mellem være ret lunefuld, og kan ved dårligt vejr (såsom regn, sne, stærk vind ogl.) betyde, at en flyvning må udskydes, men så finder vi bare et andet tidspunkt. Drone optagelser kan bruges alle steder hvor man normalt vil benytte en lift, kran eller et stillads.

Kontakt mig i dag

drone-spot, Blomstertoften 5, 7400 Herning.

+45 30 820 520 - mail@fish-it.dk